โรงเรียนชุมแพศึกษา เปิดรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 ในระหว่างวันที่ 24-28 เม.ย. 64 โดยรับสมัครทางออนไลน์ www.cpss.ac.th