ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนชุมแพศึกษา ให้ผู้สมัครติดตามข่าวสารพร้อมรายละเอียดข้อมูลได้ที่ www.cpss.ac.th