C
PS
humphaesuksa School

World-Class Standard School
01 02 03 04 05 06
07 08 09 010 011 dsc_1497-qpr
dsc_1501-qpr dsc_1502-qpr dsc_1503-qpr dsc_1504-qpr dsc_1505-qpr dsc_1506-qpr
dsc_1507-qpr dsc_1508-qpr dsc_1509-qpr dsc_1512-qpr dsc_1513-qpr dsc_1514-qpr
dsc_1517-qpr dsc_1522-qpr dsc_1525-qpr dsc_1529-qpr dsc_1531-qpr dsc_1539-qpr
dsc_1541-qpr dsc_1542-qpr dsc_1544-qpr dsc_1545-qpr dsc_1554-qpr dsc_1557-qpr
dsc_1569-qpr dsc_1588-qpr dsc_1589-qpr dsc_1590-qpr dsc_1591-qpr dsc_1668-qpr
dsc_1677-qpr dsc_1681-qpr dsc_1686-qpr dsc_1687-qpr dsc_1741-qpr dsc_1742-qpr
dsc_1745-qpr dsc_1750-qpr dsc_1751-qpr dsc_1756-qpr dsc_1757-qpr dsc_1761-qpr
dsc_1765-qpr dsc_1767-qpr dsc_1769-qpr dsc_1774-qpr dsc_1776-qpr dsc_1789-qpr
dsc_1790-qpr dsc_1802-qpr dsc_1806-qpr dsc_1826-qpr dsc_1828-qpr dsc_1832-qpr
dsc_1835-qpr dsc_1836-qpr dsc_1839-qpr dsc_1844-qpr dsc_1845-qpr dsc_1856-qpr
dsc_1859-qpr dsc_1869-qpr dsc_1878-qpr dsc_1883-qpr dsc_1888-qpr dsc_1897-qpr
dsc_1898-qpr dsc_1901-qpr dsc_1902-qpr dsc_1904-qpr dsc_1907-qpr dsc_1909-qpr
dsc_1910-qpr dsc_1913-qpr dsc_1916-qpr dsc_1926-qpr dsc_1929-qpr dsc_2147-qpr
dsc_2150-qpr dsc_2151-qpr dsc_2162-qpr dsc_2163-qpr dsc_2174-qpr dsc_2184-qpr
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล
ณ อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด สถานพักฟื้นและพักผ่อนสวนสนประดิพัทร์ กองทัพบก
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันต์
21-25 มกราคม 2557
นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย