[x] ปิดหน้าต่างนี้
เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก

 
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
19/พ.ย./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การสรรหาศิษย์เก่าโรงเรียนชุมแพศึกษาให้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2562 ( 8 / )
    

ด้วยโรงเรียนชุมแพศึกษาและสมาคมศิษย์เก่า ครูและผู้ปกครองโรงเรียนชุมแพศึกษา
จะดำเนินการสรรหาศิษย์เก่าโรงเรียนชุมแพศึกษา เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ของโรงเรียน
ชุมแพศึกษา  ประจำปี ๒๕๖๒  ซึ่งเป็นกิจกรรมเชิดชูเกีย

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18/พ.ย./2562 : คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา
คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ( 11 / )
    

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1/พ.ย./2562 : คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกฐินสามัคคี 2562 ( 49 / )
    

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกฐินสามัคคี 2562


5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
28/ต.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินคาบเรียนอบรมพัฒนาสำหรับนักเรียน ( 23 / )
    

ปฏิทินคาบเรียนอบรมพัฒนาสำหรับนักเรียน


5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
28/ต.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมทอดกฐิน ณ วัดสว่างอินแปลง บ้านหนองใส ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ( 22 / )
    

ขอเชิญร่วมทอดกฐิน  ณ วัดสว่างอินแปลง  บ้านหนองใส  ตำบลไชยสอ  อำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น


5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
25/ต.ค./2562 : คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา
คำสั่ง โรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 795/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนและรับเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ( 71 / )
    

คำสั่งรับลงทะเบียนเรียน


5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
25/ต.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
18 - 19 พฤศจิกายน 2562 การประเมินเพื่อพัฒนาโรงเรียนชุมแพศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ.รอบ 4 ( 44 / )
    

การประเมินเพื่อพัฒนาโรงเรียนชุมแพศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ.รอบ 4


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23/ต.ค./2562 : เกียรติยศนนทรี
พ.ศ. 2550 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ( 34 / )
    

พ.ศ. 2550
- สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)ได้รับรอง
มาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา   ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด้านมัธยมศึกษา  รอบสอง       

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23/ต.ค./2562 : เกียรติยศนนทรี
พ.ศ. 2549 โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และ สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2549 ( 61 / )
    

พ.ศ. 2549
โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และ
สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2549


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23/ต.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางเรียน ตารางสอน ตารางการใช้ห้องเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ( 199 / )
    

ตารางเรียน ตารางสอน ตารางการใช้ห้องเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562


5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>
โรงเรียนชุมแพศึกษา เลขที่ ๑๖๗ ถนน มลิวรรณ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ ๔๐๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๔๓ - ๓๑๒๑๙๕ โทรสาร ๐๔๓ - ๓๑๒๑๙๕
e-mail: cpschoso@gmail.com website: www.cpss.ac.th