[x] ปิดหน้าต่างนี้
เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร

สารสนเทศ


 
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
9/มี.ค./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียน MEP ม.1 ปีการศึกษา 2565 ( 546 / )
    

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียน MEP ม.1 ปีการศึกษา 2565


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9/มี.ค./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียน T-Math ม.1 ปีการศึกษา 2565 ( 464 / )
    

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียน T-Math ม.1 ปีการศึกษา 2565


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9/มี.ค./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียน SMTE ม.4 (โควตา) ปีการศึกษา 2565 ( 378 / )
    

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียน SMTE ม.4 (โควตา) ปีการศึกษา 2565


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9/มี.ค./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียน SMTE ม.4 (ทั่วไป) ปีการศึกษา 2565 ( 402 / )
    

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียน SMTE ม.4 (ทั่วไป) ปีการศึกษา 2565


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9/มี.ค./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียน IEP ม.4 (โควตา) ปีการศึกษา 2565 ( 284 / )
    

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียน IEP ม.4 (โควตา) ปีการศึกษา 2565


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9/มี.ค./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียน IEP ม.4 (ทั่วไป) ปีการศึกษา 2565 ( 412 / )
    

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียน IEP ม.4 (ทั่วไป) ปีการศึกษา 2565


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9/มี.ค./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียน T-Math ม.4 ปีการศึกษา 2565 ( 305 / )
    

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียน T-Math ม.4 ปีการศึกษา 2565


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7/มี.ค./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคสำหรับสถานที่ทำงาน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ( 289 / )
    

ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคสำหรับสถานที่ทำงาน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4/มี.ค./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 กรณีนักเรียน เป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อยู่ระหว่างการรักษาอาการของโรค COVID-19 หรือเป็นผู้สัมผัสผู้ต ( 398 / )
    

ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 กรณีนักเรียน เป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อยู่ระหว่างการรักษาอาการของโรค COVID-19 หรือเป็นผู้สัมผ

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28/ก.พ./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและแนวปฏิบัติในการเข้าสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ( 497 / )
    

ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและแนวปฏิบัติในการเข้าสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/25 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
โรงเรียนชุมแพศึกษา เลขที่ ๑๖๗ ถนน มลิวรรณ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ ๔๐๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๙๕ - ๑๘๑๒๐๕๐ โทรสาร ๐๔๓ - ๓๑๒๑๙๕
e-mail: cpss@cpss.ac.th website: www.cpss.ac.th