[x] ปิดหน้าต่างนี้
เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร

สารสนเทศ


 
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
16/ม.ค./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ของโรงเรียนชุมแพศึกษา ปีการศึกษา 2565 ( 411 / )
    

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ของโรงเรียนชุมแพศึกษา ปีการศึกษา 2565


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16/ม.ค./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เรื่อง การขอเปิดห้องเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (IEP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีการศึกษา 2565 ( 385 / )
    

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เรื่อง  การขอเปิดห้องเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (IEP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีการศึกษา 2565


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15/ม.ค./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Line และพิจารณากำหนดการปฏิบัติงานนอกสถานที่ของหน่วยงาน (Work From Home) (ฉบับที่ 2) ( 550 / )
    

ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Line และพิจารณากำหนดการปฏิบัติงานนอกสถานที่ของหน่วยงาน (Work From Home) (ฉบับที่ 2)


5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
3/ม.ค./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ OnLine และพิจารณากำหนดการปฏิบัติงานนอกสถานที่ของหน่วยงาน (Work From Home) (ฉบับที่ 1) ( 423 / )
    

ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ OnLine และพิจารณากำหนดการปฏิบัติงานนอกสถานที่ของหน่วยงาน (Work From Home) (ฉบับที่ 1)


5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
14/ธ.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง คืนเงินรายได้สถานศึกษาในส่วนที่ไม่ได้จัดกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ( 477 / )
    

ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง คืนเงินรายได้สถานศึกษาในส่วนที่ไม่ได้จัดกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564


5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
6/ธ.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ ตารางการใช้ห้องเรียน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ให้นักเรียนใช้ห้องเรียนประจำ ในการจัดการเรียนการสอน ยกเว้นวิชาคอมพิวเตอร์ หรือ สุขศึกษา-พลศึกษา ตั้งแต่ วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป ( 844 / )
    

ประชาสัมพันธ์ ตารางการใช้ห้องเรียน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ให้นักเรียนใช้ห้องเรียนประจำ ในการจัดการเรียนการสอน  ยกเว้นวิชาคอมพิวเตอร์ หรือ สุขศึกษา-พลศึกษา ตั้งแต่ วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป


5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
27/พ.ย./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง เปิดเรียนรูปแบบ On-Site (เรียนที่โรงเรียนตามปกติ) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ( 845 / )
    

ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง เปิดเรียนรูปแบบ On-Site (เรียนที่โรงเรียนตามปกติ) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)


5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
12/พ.ย./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง การขยายเวลาการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ( 771 / )
    

ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง การขยายเวลาการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)


5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
2/พ.ย./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน (ขยายเวลา) ( 907 / )
    

ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน (ขยายเวลา)


5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
31/ต.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง การเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) ( 893 / )
    

ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง การเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID)


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/25 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
โรงเรียนชุมแพศึกษา เลขที่ ๑๖๗ ถนน มลิวรรณ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ ๔๐๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๙๕ - ๑๘๑๒๐๕๐ โทรสาร ๐๔๓ - ๓๑๒๑๙๕
e-mail: cpss@cpss.ac.th website: www.cpss.ac.th