[x] ปิดหน้าต่างนี้
เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร

สารสนเทศ


 
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
16/ก.ย./2563 : คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา
คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 439/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการศึกษา และครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ( 3848 / )
    

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 439/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการศึกษา และครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16/ก.ย./2563 : คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา
คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 438/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการ Math Skill ประจำปีการศึกษา 2563 ( 3949 / )
    

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 438/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการ Math Skill ประจำปีการศึกษา 2563


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16/ก.ย./2563 : คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเสริมเติมความรู้นักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP ชั้น ม.1/12,2/12,3/12 ภาคเรียนที่ 1/2563 ( 3933 / )
    

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเสริมเติมความรู้นักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP ชั้น ม.1/12,2/12,3/12 ภาคเรียนที่ 1/2563


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2/ก.ย./2563 : คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่พิเศษตามโครงสร้างบริหารโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 ( 4739 / )
    

แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่พิเศษตามโครงสร้างบริหารโรงเรียน ปีการศึกษา 2563


5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
14/ส.ค./2563 : คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา
คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 392/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนแบบ On-site เต็มรูปแบบให้เป็นไปตามมาตรการของสาธารณสุข ( 5141 / )
    

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 392/2563 


5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
14/ส.ค./2563 : คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา
คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 393/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการศึกษา ( 4904 / )
    

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 393/2563


5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
9/ส.ค./2563 : คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา
คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษาที่ ๒๐๔ / ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่งานพิเศษตามโครงสร้างบริหารโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ( 5075 / )
    

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษาที่ ๒๐๔ / ๒๕๖๓


5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
4/ธ.ค./2562 : คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา
คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ( 4985 / )
    

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18/พ.ย./2562 : คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา
คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ( 5502 / )
    

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา


4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 2 ครั้ง.
1/พ.ย./2562 : คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกฐินสามัคคี 2562 ( 5390 / )
    

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกฐินสามัคคี 2562


5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/8 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>
โรงเรียนชุมแพศึกษา เลขที่ ๑๖๗ ถนน มลิวรรณ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ ๔๐๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๙๕ - ๑๘๑๒๐๕๐ โทรสาร ๐๔๓ - ๓๑๒๑๙๕
e-mail: cpss@cpss.ac.th website: www.cpss.ac.th