[x] ปิดหน้าต่างนี้
เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร


 
หมวดหมู่ : คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา
เรื่อง : คำสั่ง โรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 795/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนและรับเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โดย : บุคคล
เข้าชม : 664
ศุกร์ ที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562
A- A A+
        
[ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]

คำสั่ง โรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 795/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนและรับเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562.

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา5 อันดับล่าสุด

      คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา 4/ธ.ค./2562
      คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา 18/พ.ย./2562
      แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกฐินสามัคคี 2562 1/พ.ย./2562
      คำสั่ง โรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 795/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนและรับเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 25/ต.ค./2562
      ตารางเรียน ตารางสอน ตารางการใช้ห้องเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 23/ต.ค./2562
โรงเรียนชุมแพศึกษา เลขที่ ๑๖๗ ถนน มลิวรรณ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ ๔๐๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๔๓ - ๓๑๒๑๙๕ โทรสาร ๐๔๓ - ๓๑๒๑๙๕
e-mail: cpschoso@gmail.com website: www.cpss.ac.th