[x] ปิดหน้าต่างนี้
เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก

 
  

กิจกรรมประจำเดือนนี้
ที่วัน เดือน ปีี่กิจกรรมรายละเอียดเวลา
1 [ 2019-11-02] กฐินสามัคคี วัดสว่างอินแปลง แก้ไข ลบ

กฐินสามัคคี วัดสว่างอินแปลง

08.00
2 [ 2019-11-02] กฐินสามัคคี วัดสว่างอินทร์แปลง แก้ไข ลบ

2-3 พฤศจิกายน 2562 กฐินสามัคคีโรงเรียนชุมแพศึกษา ทอดวาย ณ วัดสว่างอินทร์แปลง

3 [ 2019-11-03] กฐินสามัคคี วัดสว่างอินแปลง (วันที่ 2) แก้ไข ลบ

กฐินสามัคคี วัดสว่างอินแปลง

08.00
4 [ 2019-11-09] ค่ายคณิตศาสตร์ แก้ไข ลบ

ค่ายคณิตศาสตร์

08.00
5 [ 2019-11-09] ค่ายคณิตศาสตร์ แก้ไข ลบ

ค่ายคณิตศาสตร์ ณ สวนน้ำโปรแหวน 

6 [ 2019-11-10] ค่ายคณิตศาสตร์ (วันที่ 2) แก้ไข ลบ

ค่ายคณิตศาสตร์

08.00
7 [ 2019-11-17] สอบ TEDET คณิตวิทย์ แก้ไข ลบ

สอบ TEDET คณิตวิทย์ ประเมินความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์

08.00
8 [ 2019-11-18] ประเมินโรงเรียนโดย สมศ. รอบที่ 4 แก้ไข ลบ

ประเมินโรงเรียนโดย สมศ. รอบที่ 4

08.00
9 [ 2019-11-19] ประเมินโรงเรียนโดย สมศ. รอบที่ 4 (วันที่ 2) แก้ไข ลบ

ประเมินโรงเรียนโดย สมศ. รอบที่ 4

08.00
10 [ 2019-11-21] หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จังหวัดขอนแก่น แก้ไข ลบ

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จังหวัดขอนแก่น

08.00
11 [ 2019-11-27] การแข่งขันกีฬาภายใน ครั้งที่50 ปีการศึกษา 2562 แก้ไข ลบ

การแข่งขันกีฬาภายใน ครั้งที่50 ปีการศึกษา 2562

08.00
12 [ 2019-11-28] การแข่งขันกีฬาภายใน ครั้งที่50 ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 2) แก้ไข ลบ

การแข่งขันกีฬาภายใน ครั้งที่50 ปีการศึกษา 2562

08.00
13 [ 2019-11-29] การแข่งขันกีฬาภายใน ครั้งที่50 ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 3) แก้ไข ลบ

การแข่งขันกีฬาภายใน ครั้งที่50 ปีการศึกษา 2562

08.00
14 [ 2019-11-30] Math Contest CPSS (V) แก้ไข ลบ

Math Contest CPSS (V)

08.00


โรงเรียนชุมแพศึกษา เลขที่ ๑๖๗ ถนน มลิวรรณ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ ๔๐๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๔๓ - ๓๑๒๑๙๕ โทรสาร ๐๔๓ - ๓๑๒๑๙๕
e-mail: cpschoso@gmail.com website: www.cpss.ac.th