[x] ปิดหน้าต่างนี้
เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก

 
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การสรรหาศิษย์เก่าโรงเรียนชุมแพศึกษาให้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2562
โดย : admin
เข้าชม : 167
อังคาร ที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562
A- A A+
        
[ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]

ด้วยโรงเรียนชุมแพศึกษาและสมาคมศิษย์เก่า ครูและผู้ปกครองโรงเรียนชุมแพศึกษา
จะดำเนินการสรรหาศิษย์เก่าโรงเรียนชุมแพศึกษา เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ของโรงเรียน
ชุมแพศึกษา  ประจำปี ๒๕๖๒  ซึ่งเป็นกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิษย์เก่า เนื่องในโอกาสการจัดงาน ๕๐ ปี
ชุมแพศึกษา  ในวันที่ ๒๙  ธันวาคม   ๒๕๖๒  ณ โรงเรียนชุมแพศึกษา  จึงขอเชิญชวนให้ศิษย์เก่าและประธานรุ่นทุกรุ่น สรรหาเพื่อนในรุ่นของท่านที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้และส่งใบสมัครให้โรงเรียนชุมแพศึกษา  ภายในวันที่ ๓๐พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้
๑. ประเภทของศิษย์เก่าดีเด่นที่ต้องการสมัคร
๑.๑ ผู้ที่สร้างชื่อเสียงและเกียรติยศอันดีแก่สังคมหรือประเทศชาติ
           ๑.๒ ผู้ที่ประสบผลสำเร็จในหน้าที่ราชการ
                           ๑.๓ ผู้ประสบผลสำเร็จในหน้าที่รัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชน
                           ๑.๔ ผู้ประสบผลสำเร็จในอาชีพส่วนตัว
                           ๑.๕ ผู้ที่เสียสละและอุทิศตนเพื่อโรงเรียนชุมแพศึกษาอย่างต่อเนื่อง    
      ๒. ข้อแนะนำในการสมัครและเสนอชื่อ (มีรายละเอียด ก แนบท้ายประกาศ )
      ๓. ใบสมัคร (มีรายละเอียด ข แนบท้ายประกาศ)
      ๔. คุณสมบัติผู้สมัคร (มีรายละเอียด ค แนบท้ายประกาศ)
      ๕. รายละเอียดการปฏิบัติ  ดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซต์โรงเรียนชุมแพศึกษา  หรือ สอบถาม
รายละเอียดได้ที่ เลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น  คุณครูอรนุช  บุญเกษม (๐๙-๔๓๖๓-๗๖๗๖)  หรือ
เลขานุการฝ่ายประสานศิษย์เก่า คุณครูบุญชดา จันฤาชา (๐๙-๘๖๓๖-๙๔๖๔)

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      ขอเชิญชวนนักเรียนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหารัฐธรรมนูญ ประจำปีการศึกษา 2562 10/ธ.ค./2562
      การสรรหาศิษย์เก่าโรงเรียนชุมแพศึกษาให้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2562 19/พ.ย./2562
      ปฏิทินคาบเรียนอบรมพัฒนาสำหรับนักเรียน 28/ต.ค./2562
      ขอเชิญร่วมทอดกฐิน ณ วัดสว่างอินแปลง บ้านหนองใส ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 28/ต.ค./2562
      18 - 19 พฤศจิกายน 2562 การประเมินเพื่อพัฒนาโรงเรียนชุมแพศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ.รอบ 4 25/ต.ค./2562
โรงเรียนชุมแพศึกษา เลขที่ ๑๖๗ ถนน มลิวรรณ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ ๔๐๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๔๓ - ๓๑๒๑๙๕ โทรสาร ๐๔๓ - ๓๑๒๑๙๕
e-mail: cpschoso@gmail.com website: www.cpss.ac.th