[x] ปิดหน้าต่างนี้
เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร


 
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญชวนนักเรียนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหารัฐธรรมนูญ ประจำปีการศึกษา 2562
โดย : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
เข้าชม : 259
อังคาร ที่ 10 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562
A- A A+
        

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหารัฐธรรมนูญ  ประจำปีการศึกษา 2562 

 

การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 

1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ( ม.1-3 )  สมัครเป็นทีม  ทีมละ 2 คน  นักเรียนที่เข้าแข่งขันไม่จำเป็นต้องมาจากห้องเรียนเดียวกัน  แต่ต้องเป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.1-3 )  เท่านั้น  

2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ( ม.4-6 )  สมัครเป็นทีม  ทีมละ 2 คน  นักเรียนที่เข้าแข่งขันไม่จำเป็นต้องมาจากห้องเรียนเดียวกัน  แต่ต้องเป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.4-6 )  เท่านั้น

สถานที่รับสมัคร  :  ห้องพักครู  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ( ห้อง 128 )

 

รูปแบบการแข่งขัน

รอบที่ 1  การแข่งขันรอบคัดเลือก  :  แบบปรนัย

รอบที่ 2  การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ  :  แบบปรนัยและแบบเขียนตอบสั้น

 

กำหนดการแข่งขัน  :  วันศุกร์ที่  20  ธันวาคม  พ.ศ. 2562

                                 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ( ม.1-3 )  เวลา  11.45 น. - 12.25 น. 

                                 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ( ม.4-6 )  เวลา  12.35 น. - 13.15 น.

 

สถานที่แข่งขัน  :  ห้องกระถินณรงค์  ( ห้อง 616 )

 

 

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง เลื่อนการแจกหลักฐานทางการศึกษา ปพ.1 และ ปพ.2 สำหรับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2562 6/เม.ย./2563
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างป้ายโรงเรียน รั้วโรงเรียนด้านหน้า และป้อมยาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/มี.ค./2563
      ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง เลื่อนการรับสมัคร การสอบคัดเลือก และการมอบตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 18/มี.ค./2563
      ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างป้ายโรงเรียนรั้วโรงเรียนด้านหน้า และป้อมยาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/มี.ค./2563
      ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (ประเภท นักเรียนโรงเรียนเดิม) 17/มี.ค./2563
โรงเรียนชุมแพศึกษา เลขที่ ๑๖๗ ถนน มลิวรรณ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ ๔๐๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๔๓ - ๓๑๒๑๙๕ โทรสาร ๐๔๓ - ๓๑๒๑๙๕
e-mail: cpschoso@gmail.com website: www.cpss.ac.th