[x] ปิดหน้าต่างนี้
เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร


 
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ปฏิทินการรับนักเรียนประจำปี 2563
โดย : admin
เข้าชม : 473
เสาร์ ที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ.2563
A- A A+
        

 

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      ตารางแสดงการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 21/ก.พ./2563
      ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP) 21/ก.พ./2563
      ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง การรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 21/ก.พ./2563
      ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 21/ก.พ./2563
      ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง ประกาศการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 21/ก.พ./2563
โรงเรียนชุมแพศึกษา เลขที่ ๑๖๗ ถนน มลิวรรณ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ ๔๐๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๔๓ - ๓๑๒๑๙๕ โทรสาร ๐๔๓ - ๓๑๒๑๙๕
e-mail: cpschoso@gmail.com website: www.cpss.ac.th