ชื่อ - นามสกุล :นางรัชนี หล้าจาด
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา
หน้าที่หลัก :บริหารอำนวยการ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารกิจการนักเรียน