ชื่อ - นามสกุล :นายบรรลือศักดิ์ จันทร์ดี
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา
หน้าที่หลัก :บริหารงานวิชาการ
ที่อยู่ :ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๗ ถนน มลิวรรณ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหาร