หมวดหมู่ : คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา
หัวข้อ : คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 385/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำนเนิการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาตนเองตามเกณฑ์ PA ว.9 สำหรับข้าราชการครู เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น"
โดย : admin
อ่าน : 1544
พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564
พิมพ์