หมวดหมู่ : คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา
หัวข้อ : ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนเรียนและรับเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
โดย : admin
อ่าน : 961
เสาร์ ที่ 23 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์