หมวดหมู่ : คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา
หัวข้อ : คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 536/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนชุมแพศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม)
โดย : admin
อ่าน : 604
พฤหัสบดี ที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564
พิมพ์