หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ OnLine และพิจารณากำหนดการปฏิบัติงานนอกสถานที่ของหน่วยงาน (Work From Home) (ฉบับที่ 1)
โดย : admin
อ่าน : 422
จันทร์ ที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ.2565
พิมพ์