โรงเรียนชุมแพศึกษา
เตรียมการโหลดข้อมูล
โหลด...

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563


ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.4 นักเรียนทั่วไป (วิทย์-คณิต)
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.4 นักเรียนทั่วไป (อังกฤษ-คณิต)
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.4 นักเรียนทั่วไป (อังกฤษ-จีน)
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.4 นักเรียนทั่วไป (อังกฤษ-ญี่ปุ่น)
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.4 นักเรียนทั่วไป (อังกฤษ-ฝรั่งเศส)
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.4 นักเรียนทั่วไป (คณิต-อังกฤษ-ไทย-สังคม)
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.4 นักเรียนทั่วไป (ศิลปะ-ทัศนศิลป์-ดนตรี)
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.4 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.4 นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.4 นักเรียนทั่วไป (อันดับสำรอง)

พบปัญหาติดต่อ
        087-2251723 (นายณัฐพงศ์ โสสองชั้น รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานวิชาการ)
        081-3913975 (นายกิตติ ทับขันต์ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานวิชาการ)
        087-2287486 (นายอภิวัฒน์ ศรีกัณหา)
เช้า 08.30 น. - 12.00 น.
บ่าย 13.00 น. - 16.00 น.