การคัดเลือกข้อสอบ Pre-Onet9  ธันวาคม  2554
กิจกรรม 5 ธันวา  มหาราช
1 กรกฎาคม วันเอ็ดส์โลก
ถวายราชสดุดีลูกเสือ    25  พ.ย.  2554
วิทยากร O-net ให้กัโรงเรียน สังกัด อบจ.22-23 พ.ย. 2554
งานทอดกฐินโรงเรียน   4  พ.ย.  2554
สีชมพุศึกษาดูงาน การรัการประเมินรอบ 37  ต.ค.  2554
นนทรี มุทิตาจิต    27  ก.ย.  2554
ค่ายเยาวชนคนักศิลปะ   9-10 ต.ค. 2554
รับการประเมินภานอกรอบสาม 22-24  สิงหาคม  2554
วันแม่แห่งชาติ 2554   12 สิงหาคม  2554
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์   15-19 สิงหาคม  2554
Rally_วิชาการ 541-5 สิงหาคม  2554
ยครงการสร้างเสริมความรู้ด้าพลังงานและสิ่งแวดล้อม
                         3  สิงหาคม  2554
อบรมหุ่นยนต์   28-29 กรกฎาคม  2554
อบรมครูคณิตศาสตร์
พิธีเปิดการฝึกอบรมนัศึกษาวิชาทหาร      27  กรกฎาคม  2554
ถวายเทียนเข้าพรรษา   14  กรกฎาคม  2554
อบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน   8  กรกฎาคม  2554
โครงการส่งเสริมการเขียน การอ่าน สู่มาตรฐานสากล
                   5  กรกฎาคม 2554
วันคล้ายวันสถาปณาลูกเสือแห่งชาติ   1  กรกฎาคม  2554
พิธีไหว้ครู 2554     9  มิ.ย.  2554
วันสุนทรภู่   26  มิ.ย. 2554
ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ      21  มิ.ย.  2554
โครงการอบรมพัฒนาจิต   ณ สวนเวฬุวัน     20-24 มิ.ย.  2554
โรงเรียนในสหวิทยาเขต ร.ร.หนองเรือวิทยาศึกษาดูงาน
         ระบบประกันคุณภาพ       8-9 มิ.ย. 2554
รับการประเมินภายใน    7  มิ.ย.  2554
วันสิ่งแวดล้อมโลก    5  มิ.ย. 2554
วันงดสูบบุหรี่โลก   31  พ.ค.  2554
ปฐมนิเทศนักเรียนม.1 - ม.4     12-13  พ.ค.  2554
มอบประกาศนียบัตร   นักเรียน ม.6
ปัจฉิมนิเทศ  นักเรียน ม.6
การประชุมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนฯ    21  มีนาคม  2554
กิจกรรม ตลาดนัดโครงงาน  ปีการศึกษา 2553
เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี      3-4 ก.พ. 2554
ศึกษาดูงาน เมืองทองธานี   26-28 มกราคม 2553
นิทรรศการ " อาเซียน "   17-19 มกราคม 2554
" วันครู "   16 มกราคม
ส่งท้ายปีเก่า - ต้อนรับปีใหม่ 2553
งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ภาตะวันออกเฉียงเหนือ
               24-26 ธันวาคม  2553
5 ธันวา มหาราช   โรงเรียนชุมแพศึกษา
Big Cleaning Day ครั้งที่ 2        3  ธันวาคม  2553
สัปดาห์รณรงค์วันเอ็ดส์โลก   1  ธันวาคม  2553
ถวายราชสดุดี  25 พ.ย. 53
การแข่งขันกีฬาภายใน   ปีการศึกาษา2553
ประชุมสมาคมศิษย์เก่า ครู  ผู้ปกครอง ฯ
ค่ายเยาวชนคนักศิลปะ  9-10 ต.ค. 2553
Excellence_53  27-29  ต.ค. 2553
วันคริสต์มาสต์ 2553
Christmas Day23  ธันวาคม  2554
นักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนในการแข่งขัน
      งานศิลปหัตถกรรมระดับภาคฯ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ พระชนมพรรษา ๗ รอบ
The Star Cpss.ปี1  รอบชิงชนะเลิศ
The Star Cpss.ปี1 รอบรองชนะเลิส
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และ วันเด็กแห่งชาติ
ขอแสดงความยินดี..กับบัณฑิต , มหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต
การแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2554
               11-13  มกราคม  2555
งานวันครู อำเภอชุมแพ       16 ม.ค. 55
"ค่ายศิลปะ 54"    20-21 ม.ค. 55
บริษัท ชีวินอีซูซูบริจาคเงินจำนวน 326,940 บาท
"ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวะฯ "   4-5 ก.พ. 55
นิทรรศการตลาดนัดโครงงาน"เด็กยุคใหม่ ก้าวไกลสู่อาเซียน"
"ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ม.6"   27  กุมภาพันธ์  2555
นักเรียนที่สร้างชื่อเสียง    ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคฯ
และระดับประเทศ
นักเรียนที่สอบได้ ในการสอบตรงจากสถาบันการศึกษา ของรัฐฯ
งานคืนสู่เหย้าชาว ช.ศ.   17 มีนาคม 2555
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
                               ปีการศึกษา 2554
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรก้าว
สู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล
ปฐมนิเทศ ม.1, ม.4   14 พฤษภาคม  2555
วันงดสูบบุหรี่โลก    31 พ.ค. 2555
วันวิสาขบูชา    1มิ.ย. 2555
วันสิ่งแวดล้อมโลก    5 มิ.ย. 2555
หนูน้อยจ้าวเวหาเวทีไทย   2-3 มิ.ย. 2555
ครูต้นแบบ     ปีการศึกษา 2554
พิธีไหว้ครู 2555     14  มิ.ย. 2555
วันสุนทรภู่      26  มิ.ย. 2555
วันคล้ายวันสถาปณาลูกเสือ   1  ก.ค. 2555
ติดตามและประเมินผล World-Class Standard School
                               2  ก.ค. 2555
ภาคีเครือข่าย CS   28  มิ.ย. 2555
ค่ายผู้นำเยาวชนอาเซียน13-14  ก.ค. 2555
การผึกอบรมลูกเสืออาสา กกต.13-15  ก.ค. 2555
ไป... ภพื่อก้าวหน้า   มา... ร่วมพัฒนา        25  ก.ค. 2555
กีฬาสานสัมพันธ์ สถาบัน CS เกมส์ ครั้งที่ 12      6  ก.ค. 2555
English Camp 2012      26-27  ก.ค. 2555
วันภาษาไทยแห่งชาติ27  ก.ค. 2555
ถวายเทียนพรรษา 2555   1  ส.ค. 2555
วันแม่แห่งชาติ   10  ส.ค. 2555
พิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ๗ รอบพระชนมพรรษา10  ส.ค. 2555
Rally วิชาการ 255514-17  ก.ค. 2555
อบรมเชิงปฏิบัติการครู ม.2 ม.5         17-18 ส.ค. 55
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2555   17  ส.ค. 2555
ค่าย แนะแนว   18  ส.ค. 2555
ประชุมการจัดสอบ PreO-NET ปีการศึกษา2555
รักการอ่านเฉลิมพระเกียรติ    31  ส.ค. 2555
ประชุมผู้ปกครอง2  ก.ย. 2555
นำเสนอนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็เลิศทางคณิตศาสตร์ 10  ก.ย. 2555
ค่ายเยาวชนแกนนำสู่ประชาคมอาเซียน 18-19  ก.ย. 2555
มุทิตาจิต   25  ก.ย. 2555
พระกฐินพระราชทาน สพม.25          8  พ.ย. 2555
กฐินสามัคคี โรงเรียนชุมแพศึกษา16  พ.ย. 2555
ขบวนแห่อาเซียน สพม.25(เวียตนาม)เทศกาลไหมฯ ปี 2555
                                29  พ.ย. 2555
๕ ธันวา มหาราช    ชุมแพศึกษา
วันคล้ายวันราชสดุดีลูกเสือ25  พ.ย. 2555

ขอแสดงความยินดีกับวงโปงลางโรงเรียนชุมแพศึกษา

การแข่งขันกีฬาภายใน 2555 โรงเรียนชุมแพศึกษา

  Merry Chrismas  & HappyNew Year

  กิจกรรมใส่บาตรวันขึ้นปีใหม่ 27 ธ.ค. 2555

มอบเกียรติบัตรตัวแทนการแข่ขันศิลปกรรม   ระดับภาคฯ
  ความภาคภูมิใจ  รางวัลเหรียญทองรวมชนะเลิศ
                   โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ
  วันครู 2556   16  มกราคม 2556   ณ โรงเรียนชุมแพศึกษา
การเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารียุวกาชาด    25-26  มกราคม  2556
พิธีพระราชทานเพลิงศพผอ. วันชัย  ศิริรัตนปัญญากร
                               20  มกราคม  2556
รายงานผลการทดสอบ Pre o-net มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3- 6   
                               ปีการศึกษา 2555
สุขสันต์วันตรุษจีน      8 ก.พ. 56
นิทรรศการโครงงานสุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน
                                18 ก.พ. 2556
ปัจฉิมนิเทศ 2555รุ่นที่ 30     22 ก.พ. 2556
ART CAMP    22-23 ก.พ. 2556
นักเรียนที่สอบได้จากกาสอบตรง     ในสถานศึกษาของรัฐ
งานต้อนรับ    ผู้อำนวยการธำรง  ชื่นนิรันดร์     29  มี.ค.  56
พิธีส่งมอบงานและสรงน้ำพระพุทธรูปฯ         1 เม.ย.  56
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน ม.6            29  มี.ค.  56
การอบรมปฏิบัติการพัฒนครูด้านเทคนิคการวัดและประเมินผล
การปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ม.1,ม.4  
                          ประจำปีการศึกษา 2556
ทำบุญครบ ๔๔ ปี    โรงเรียนชุมแพศึกษา    
                 18  พฤษภาคม 2556
วันสิ่งแวดล้อมโลก      5 มิ.ย. 56
ไหว้ครู 2556    13 มิ.ย. 56
วันต่อต้านยาเสพติดโลก        26  มิถุนายน  2556
วันสุนทรภู่      28  มิถุนายน  2556
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ       1  กรกฎาคม  2556
การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ        2  กรกฎาคม  2556
การประเมินโรงเรียนต้นแบสภานักเรียน            3  กรกฎาคม  2556
ยครงการอบรมปฏิบัติธรรม  โรงเรียนชุมแพศึกษา ชั้น ม.4   
                         ๘-๑๒ กรกฎาคม  ๒๕๕๖
พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ    ประจำปีการศึกษา 2556
ถวายเทียนพรรษาของแต่ละคณะสี       19 กรกฎาคม  2556
วันภาษาไทยแห่งชาติ    29 กรกฎาคม 2556
Asean Day       8 สิงหาคม 2556
วันแม่แห่งชาติ       12 สิงหาคม2556
Academic Rally        19-23 สิงหาคม 2556
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน    1 กันยายน 2556
ค่ายผู้นำเยาวชนอาเซียนพัฒนาทักษะภาษาที่สอง
7- 8 สิงหาคม 2556
โดรงการคณิตพิชิต O-NET      2 กันยายน 2556
นนทรี..มุทิตาจิต   30 กันยายน 2556
กฐินสามัคคีชุมแพศึกษา 56        25-26 ตุลาคม 56

แชมป์..เหรียญทองของจังหวัด 2 ปีซ้อน

5 ธันวา มหาราชา        ชุมแพศึกษา

วันวชิราวุธรำลึก   25 พ.ย.56

Merry  Christmas    24 ธ.ค. 56

ตัวแทนระดับภาค..สู่..   ระดับประเทศ         ชุมแพศึกษา

นนทรีเกมส์  "38"25-27 ธ.ค. 56
วันครู ๒๕๕๗       ๑๖    มกราคม       ๒๕๕๗
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี      ยุวกาชาด         24-25  มกราคม  2557
ART-CAMP  เพาะพันธุ์ศิลป์      ครั้งที่ 4        31 ม.ค.-1 ก.พ.  2557
วันมาฆะบูชา   13  ก.พ.  2557
ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.6     18  ก.พ.  2557
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ ทางทะเล       21-25 มกราคม 2557
Happy Birthday   มอบของขวัญเนื่องในโอกาสคล้ายวันเกิด
ของคณะครู
นนทรีนิทรรศการ"56"  24 กุมภาพันธ์ 2557
นักเรียนที่สอบได้จากการสอบตรง ในสถานศึกษาของรัฐ
การอบรมการสร้างบทเรียนอนไลน์และ การสร้าง E-Book
                                 13-14 มี.ค. 2557
การสอนวิทย์-คณิต  ด้วยภาษาอังกฤษ
โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนชุมแพศึกษา    
                               8-9  พ.ค. 2557
พิธีมอบประกาศนียบัตร   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
                                31  มี.ค. 2557
พิธีพระราชทานเพลิงศพพระราชาคณะพระมงคลธรรมภาณี (สป)
                               3  พ.ค. 2557
ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1- ม.4     และ ประขุมผู้ปกครอง  
                               14-15 พ.ค. 2557
ทำบุญคล้ายวันเกิดสถานศึกษา      19  พ.ค. 2557
โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต     31 พ.ค.- 1  มิ.ย. 2557
วันงดสูบบุหรี่โลก     31  พ.ค. 2557
การเตรียมความพร้อมของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์      31 พ.ค.- 1  มิ.ย. 2557
เดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก     4  มิ.ย. 2557
วันสิ่งแวดล้อมโลก  5  มิ.ย. 2557
โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ศึกษาดูงาน IS  6  มิ.ย. 2557
พิธีไหว้ครู  2557       12 มิถุนายน 2557
นักเรียนแลกเปลี่ยนอำลาสถาบัน       11 มิถุนายน 2557
พิธีไหว้พระวิษณุกรรม   วันพฤหัสบดี ที่ 19 มิถุนายน  2557
Happy Birthday   มอบของขวัญเนื่องในโอกาสคล้ายวันเกิดของคณะครู
การปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันจันทร์  โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ      23  มิถุนายน  2557
ค่ายปฐมนิเทศนักเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์   ม.4    
                        ณ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น
                                  9  มิถุนายน 2557
การเข้าค่ายอบรมผู้นำนักเรียน ปีการศึกษา 2557
                        19 - 20  มิถุนายน  2557
วันสุนทรภู่     26  มิถุนายน  2557
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ         1  กรกฎาคม 2557
วันต่อต้านยาเสพติดโลก    2  กรกฎาคม 2557         
การติดตามผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา
                   4  กรกฎาคม 2557 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน  2557            5 - 6  กรกฎาคม 2557 
วันเข้าพรรษา             10   กรกฎาคม 2557 
การอบรมคลังทฤษฎีความรู้และการอ้างอิง           
                15   กรกฎาคม 2557 
สหวิทยาเขตชุมแพอบรม Scratch นักเรียนในสหวิทยาเขตชุมแพ       
                17-18   กรกฎาคม 2557 
วันภาษาไทยแห่งชาติ       29  กรกฎาคม  2557 
พิธีมอบเข็มลูกเสือ-เนตรนารี บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี  2556     
                          30  กรกฎาคม  2557 
โครงการอบรมปฏิบัติธรรม   นักเรียนชั้น ม.4
               28 ก.ค. - 1 ส.ค. 2557                                       
วันแม่แห่งชาติ             8  ส.ค. 2557                                       
Gig cleaning day      8  ส.ค. 2557                                       
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ     18  ส.ค. 2557                                       
รถคันใหม่     19  ส.ค. 2557                                       
RALLY  World-Class Beyond  18-22  ส.ค. 2557                                       
ประเมินห้องสมุด  29  ส.ค. 2557
เปิดคลินิคคณิตศาสตร์  11  ก.ย.  2557 
สุดยอดนักเรียน ICT  12 ก.ย.  2557
วันเยาวชนแห่งชาติ   16   ก.ย.  2557
นนทรี...มุทิตาจิต  18   ก.ย.  2557
นนทรี...มุทิตาจิต  29   ก.ย.  2557    เมเจอร์แกรนด์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างหนังสืออีเลคทรอนิกส์ E-Book 
                                      11   ต.ค.  2557 
โรงเรียนชุมแพศึกษา ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดถิ่นอุดม บ้านถิ่นอุดม  
                                      24   ต.ค.  2557   
กีฬาสานสัมพันธ์  CSเกมส์  ครั้งที่ 3       31   ต.ค.  2557
ชุมแพศึกษา...ทำได้       แชมป์..จังหวัด..ปีที่3 
การประเมินความพร้อมเบื้องต้น โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ
                    MINI  ENGLISH PROGRAM 
กีฬาภายในโรงเรียนชุมแพศึกษา      ประจำปีการศึกษา 2557
                                           12-14  พ.ย.  57   
ราชสดุดีลูกเสือ      25  พ.ย.  57
"วันเอดส์โลก"          28  พ.ย.  57
๕ ธันวา มหาราชา       โรงเรียนชุมแพศึกษา
Merry Christmas       2015
วันเด็กแห่งชาติ  10  ม.ค. 58
รับการประเมิน Mini English Program [MEP]
                             12 ม.ค. 58
วันครู  ๒๕๕๘    ๑๖ ม.ค. ๒๕๕๘
กิจกรรมส่งเสริมการออม  23  มกราคม  2558
ค่าย ART CAMP ครั้งที่ 5     6-7 กุมภาพันธ์  2558
วันตรุษจีน 2558        16   กุมภาพันธ์   2558
อันดับ 2 ของประเทศ
ในการแข่งขัน " นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ "
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64
Open House      Chumphaesuksa School
                23   กุมภาพันธ์   2558
แสดงความยินดี นักเรียน ม.6 ที่สอบเรียนต่อได้ในสถาบันของรัฐ
                       24   กุมภาพันธ์   2558
ปัจฉิมนิเทศ 2557  ม.6            25   กุมภาพันธ์   2558
การอบรมเชิงปฏิบัติการ  PhotoImpact XL และ
                      Google Apps For Education               
                             17   มีนาคม   2558
การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ม.1 และ ม.4              
             20 - 24  มีนาคม   2558
พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียน ม.6      30   มีนาคม   2558
๔๕ ปี ชุมแพศึกษา           ๑๑  เมษายน  ๒๕๕๘   
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การประเมินการบริหารงานด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์์รางวัลคุณภาพOBECQA          11-12  พ.ค.  58   
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน และ ปฐมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.1- ม.4
                                      14  พ.ค.  58   
วันงดสูบบุหรี่โลก          31  พ.ค.  58   
กิจกรรมวันวิสาขบูชา          2  มิ.ย.  58   
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก         5  มิ.ย.  58   
ไหว้ครู ๒๕๕๘     ๑๑ มิถุนายน  ๒๕๕๘
วันสุนทรภู่ "๕๘"         ๒๙  มิ.ย.  ๕๘   
การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา
                                  23 มิถุนายน  2558
วันดล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ    1 กรกฎาคม 2558
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา    25 ก.ค. 58
แห่เทียนเข้าพรรษา      29 ก.ค. 58
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ      11 ส.ค. 58
พิธีมอบทุนการศึกษา ประเภททุนขาดแคลน ประจำปีการศึกษา 2558
กานเขียนรายงานเชิงวิชาการ ตามโครงการบันใดทองของการคิดวิเคราะห์ ปีการศึกษา 2558
การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ปีการศึกษา 2558
Rally วิชาการ 2558    24- 28 สิงหาคม  2558
การติดตามและประเมิน การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ SCQA
                                       26  สิงหาคม 2558
การตรวจราชการรอบ 2 ปีงบประมาณ 2558   4  กันยายน 2558
นนทรีมุทิตาจิต 2558              30  กันยายน 2558
การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา   ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2558 12 พ.ย. 58
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำเสนอด้วย Aurora 3D presentation
14  พ.ย. 2558
การอบรมระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS 
15 พ.ย. 58
ART CAMP  เพาะพันธุ์ศิลป์ครั้งที่ 6      20-21 พ.ย. 58
วันเอ็สด์โลก   1 ธันวาคม 2558
5 ธันวา มหาราช    4 ธันวาคม 2558
Meery Christmas   25 ธันวาคม 2558
นนทรีย์เกมส์ ครั้งที่ 40   28-30 ธันวาคม 2558
นนทรีเกมส์ ครั้งที่ 40 [2] Leader  28-30 ธันวาคม 2558
งานต้อนรับปีใหม่ 2559  4  มกราคม 2559
ทำบุญใส่บาตร วันขึ้นปีใหม่  4  มกราคม 2559
พิธีปิด นนทรีเกมส์ ครั้งที่ 40  (30 ธันวาคม 2558)
"วันเด็ก แห่งชาติ" 2559  9  มกราคม 2559
"วันครู 2559"  16  มกราคม 2559
รับการประเมิน โรงเรียนพระราชทาน 20  มกราคม 2559
การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด  29-30  มกราคม 2559
การอบรม Google Apps for Education และ SMSS 
                              4  กุมภาพันธ์ 2559
สุขสันต์วันตรุษจีน    8 กุมภาพันธ์ 2559
ขอแสดงความยินดีกับนนทรีช่อที่ 33 นักเรียน ม.6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ สถาบันอุดมศึกษา 2559 [ 24 ก.พ. 59]
ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2558 [25 ก.พ. 59]
การประชุมผู้บริหารการศึกษา สถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม
สพม.25   ณ โรงเรียนชุมแพศึกษา 29 มีนาคม 2559
การปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4  ประจำปีการศึกษา 2559 
12-13 พฤษภาคม 2559
พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2558   นักเรียนชั้น ม.6
31 มีนาคม 2559
กิจกรรมทำบุญคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนชุมแพศึกษา
18 พฤษภาคม 2559
ยครงการค่ายปฏิบัติธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประจำปี 2559
31 พ.ค. - 4 มิ.ย.  2559
การอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาและส่งเสริมจรรยาบรรณ วิชาชีพตรู ปี 2559
ณ วัดถ้ำฮวงโป อ. คอนสาร จ.ชัยภูมิ       27-28 พ.ค. 2559
วันงดสูบบุหรี่โลก  31  พฤษภาคม  2559
พิธีไหว้ครู ๒๕๕๙  ( ๑๖ มิ.ย. ๒๕๕๙)
อบรมวินัยจราจร  (  21 มิ.ย. 59 )
กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2559 (27 มิ.ย. 59)
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ( 27 มิ.ย. 59 )
กิจกรรมประกวด To be Number one (  27 มิ.ย. 59 )
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
(  ๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ )
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (   ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ )
โครงการอบรมพัฒนาจิต
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (   4-8 กรกฎาคม 2558 )
แห่เทียนเข้าพรรษา
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา 15 กรกฏาคม 2559
โครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฎราชกุมาร
28-29 กรกฎาคม 2559
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ชุมแพศึกษา
11 ส.ค. 59
                           ชุมแพศึกษาร่วมกิจกรรมวันแม่
                         ณ หอประชุมอำเภอชุมแพ 12 ส.ค. 59
                   พิธีอัญเชิญรางวัลพระราชทาน
        โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ ประจำปี ๒๕๕๘         ๙ กันยายน ๒๕๕๙
นนทรีมุทิตาจิต
     ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙
          นนทรีมุทิตาจิต
       ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
พิธีถวายความอาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
28 ต.ค. 59
กีฬาภายใน 2559             21-23 พ.ย. 59
กฐินสามัคคี 2559
       ชุมแพศึกษาทอดกฐินสามัคคี 2559 ณ วัดสว่างอินทร์แปลง 30 ต.ค. 59
     ART CAMP 7
      17-18  พ.ย. 59
พิธีถวายความอาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
21  พ.ย.   59
การประเมินกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านดีเด่น
24 พ.ย. 59
วันวชิราวุธ            25 พ.ย. 59
การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด 2559
การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.2 2559
ค่ายคืนฝันวันศรัทธา ครั้งที่ 7
สรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรผู้ใหญ่
12 เมษายน 2560
ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4
16 พ.ค. 2560
พิธีไหว้ว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
8 มิ.ย. 2560
ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560
11 มิ.ย. 2560
การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.2 2559
ค่ายคืนฝันวันศรัทธา ครั้งที่ 7
สรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรผู้ใหญ่
12 เมษายน 2560
ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4
16 พ.ค. 2560
พิธีไหว้ว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
8 มิ.ย. 2560
ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560
11 มิ.ย. 2560
คาราวานวิทย์
20--23 มิ.ย.60
วันสุนทรภู่     26 มิ.ย. 60
วันคล้ายวันสถาปณาลูกเสือแห่งชาติ
1 ก.ค. 60
พิธีลงนามความร่วมมือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ของนักเรียน  7 ก.ค. 60
แห่เทียนเข้าพรรษา
7 ก.ค. 60
โครงการอบรมพัฒนาจิต นักเรียน ม.4
24-28 ก.ค. 60
เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
27  ก.ค.  2560
การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ปี 2560
ระดับเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (1 ส.ค. 60 )
ตรวจสุขภาพ..ม.3
ตรวจสุขภาพ..ม.3 (4 ส.ค. 60 )
ค่ายยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ปี2
ค่ายยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ปี2 ( 8 ส.ค. 60 )
ร่วมแสดงความยินดี
ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
และภาษาจีน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
วันแม่แห่งชาติ
วันแม่แห่งชาติ 11 ส.ค. 60 ชุมแพศึกษา
วันแม่แห่งชาติที่หอประชุมอำเภอ
วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560 ที่หอประชุมอำเภอชุมแพ
พลังงานประหยัดด้วยสองมือเรา
โครงการ พลังงานประหยัดด้วยสองมือเรา (9 ส.ค. 60 )
การทำบุญเลี้ยงพระ
กิจกรรมการทำบุญเลี้ยงพระ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (6/1)
นนทรีมุทิตาจิต 2560
21 กันยายน 2560 ณ ชุมแพศึกษา
นนทรีมุทิตาจิต 2560
22 กันยายน 2560 ณ ขอนแก่น
นนทรีมุทิตาจิต 2560
29 กันยายน 2560 ณ ชุมแพศึกษา
วันปิยมหาราช
23 ตุลาคม 2560 ที่อำเภอชุมแพ
พิธีถวายดอกไม้จันทน์
พิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อ.ชุมแพ
ชุมแพศึกษาทอดกฐินฯ
โรงเรียนชุมแพศึกษาทอดกฐินฯ
ณ วัดผาพระนอน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 29 ต.ค. 60
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2560
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา2560 (19 พ.ย. 60 )
กีฬาภายใน 2560
การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
พิธีเปิดกีฬาภายใน 2560
วันเอดส์โลก
วันเอดส์โลก 1 ธ.ค. 60
Foreign Languages Camp 201722 กันยายน 2560 ค่ายภาษาต่างประเทศ 9-10 ธ.ค. 60
ประเมิน OBECQA
ชุมแพศึกษารับการประเมิน OBECQA
13 ธ.ค. 60
สวัสดีปีใหม่...ชุมแพศึกษา
4 มกราคม 2561
พิธีมอบประกาศนียบัตร
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
30 มีนาคม 2561
สรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่
6 เมษายน 2561
ขบวนแห่วันสงกรานต์..ชุมแพศึกษา
13 เมษายน 2561
ไหว้ครู2561..ชุมแพศึกษา
14 มิถุนายน 2561
ชุมแพศึกษา..ศึกษาดูงาน
22-24 มิถุนายน 2561
กิจกรรมวันสุนทรภู่
26 มิถุนายน 2561
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
28 มิ.ย. 61
บันทึกเทปถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติฯ
4 ก.ค. 61
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10
(28 กรกฎาคม 2561)
ชุมแพศึกษารวมใจ..ช่วยพี่น้องลาว
(3 สิงหาคม 2561)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
(6 สิงหาคม 2561)
กิจกรรม "วันแม่" ชุมแพศึกษา
(12 สิงหาคม 2561)
ประชุมผู้ปกครอง 2561
การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ปีการศึกษา 2561
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคม 2561
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่..โดย..การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค [PEA]ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนชุมแพศึกษา 24 ส.ค. 61
บันนทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดของนักเรียนโรงเรียนชุมแพศึกษา
การอบรม การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับ o-net
การอบรม การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับ o-netและตามแนว PISA-Liked
สหวิทยาเขตชุมแพม่านชมพู 9 ก.ย. 61
การฝึกอบรมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การฝึกอบรม การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 9-10 ต.ค. 61
Merry Christmas
ณ โรงเรียนชุมแพศึกษา
25 ธ.ค. 61
ส่งท้ายปีเก่า
ณ โรงเรียนชุมแพศึกษา
27 ธ.ค. 61
ต้อนรับปีใหม่ วันเด็ก วันเอดส์โลก
ณ โรงเรียนชุมแพศึกษา
4 ม.ค. 62
ปัจฉิมนิเทศ
นักเรียนชั้น ม.6
1 ก.พ. 62
ตรุษจีน 2562
ณ โรงเรียนชุมแพศึกษา
5 ก.พ. 62
สงกรานต์ 2562
โรงเรียนชุมแพศึกษา
13 เม.ย. 62
ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1-ม.4
" 14 พ.ค. 62
ทอดผ้าป่าการศึกษา
"ผ้าป่าการศึกษาครบรอบ 50 ปีโรงเรียนชุมแพศึกษา
" 17 พ.ค. 62
วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิ.ย. 62
5 มิ.ย. 62
ไหว้ครู 62
" 13 มิ.ย. 62"